Miasto i gmina Bodzentyn leży w północnej części województwa świętokrzyskiego i w północno-wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. Graniczy ona z ośmioma gminami. Są to: Łączna, Suchedniów, Wąchock, Pawłów, Nowa Słupia, Bieliny, Górno i Masłów. Obszar gminy obejmuje fragment centralnej części Gór Świętokrzyskich z częścią Pasma Łysogór i najwyższym wzniesieniem całego obszaru - Łysicą (612 m n.p.m.).
Tereny miasta i gminy Bodzentyn położone są w rozległej Dolinie Bodzentyńskiej na malowniczo ukształtowanych północnych stokach zachodniej części Pasma Łysogór oraz Pasma Klonowskiego, a także na południowych stokach Wzgórz Michniowsko-Sieradowickich. Powierzchnia gminy wynosi 16 032 ha. Pod względem administracyjnym gmina swym zasięgiem obejmuje miasto Bodzentyn i 22 sołectwa, wśród których największymi są: Leśna, Psary Stara Wieś, Sieradowice, Śniadka, Święta Katarzyna, Wiącka, Wilków, Wola Szczygiełkowa, Wzdół Rządowy i Celiny-Podgórze. W gminie mieszka ok. 12.000 mieszkańców (w tym w Bodzentynie 2.450 osób).
Aż 73,18 km2 terenu gminy zajmują lasy należące do Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Park położony jest w centralnej części Gór Świętokrzyskich i obejmuje najwyższe ich pasmo  - Łysogóry, z najwyższymi szczytami: Łysicą (612m n.p.m.) i Łysą Górą (593m n.p.m.). O wartości parku decydują walory przyrodnicze i krajobrazowe, a także zabytki historyczne.
Perłę Gór Świętokrzyskich stanowi Święta Katarzyna. Podania mówią, że istniała tu kiedyś pogańska świątynia, w której późniejmieszkali pustelnicy, pełniący jednocześnie funkcję przewodników dla osób odwiedzających ten piękny zakątek Polski. Z czasem miejsce pustelni zajął klasztor. Obecnie mieści się w nim ścisły zakon sióstr Bernardynek.
Św. Katarzyna, ze względu na swój urok, liczne zabytkowe kapliczki, a wśród nich kapliczkę Św. Franciszka i źródełko jego imienia z leczącą oczy wodą źródlaną, dużą ilość pensjonatów, schronisk, gospodarstw agroturystycznych - gwarantujących  wypoczynek zgodnie z naturą, liczne szlaki turystyczne - jest miejscem, które każdy chce odwiedzić. Stąd Św. Katarzyna przeżywa prawdziwe oblężenie turystów przez cały rok.


żródło; www.bodzentyn.pl