DDS VFO

 

   

                                                           DDS Setup Menu

 

Układ kontrolera i wyświetlacza organicznego LED

 

PCB DDS strona druku plik pdf

PCB DDS strona elementów (multilayer) plik PDF

Widok wyświetlacza, widok od strony druku

Sygnał na oscyloskopie z ddsa

Wersja z oddzielną płytką kontrolera i dds’a Foto,

Display LCD, PLED,

Schemat płytki kontrolera DIL

Schemat płytki kontrolera PLCC

PCB kontrolera DIL, strona elementów, Foto, Foto DIL, Foto

PCB kontrolera PLCC, strona elementów, Foto PLCC, Foto PLCC

_________________________________________________

Schemat płytki dds’a na AD9851, V1Wykresy

PCB dds’a na AD9851, strona elementów (multilayer

Kontroler PCB

DDS PCB

Uwaga: w oryginalnym schemacie dds’a wg DL4JAL jest błąd,

Pin 17 AD9851 nie może być podłączony do Vcc

Encoder, Fot 1, Fot 2, Enc_RS20, , Enc_RS20 - Dane

Klawiatura Fot 1, Fot 2

Schemat płytki dds’a na AD9951V5,   Fot.1

, Fot.2, Fot.3

PCB dds’a na AD9951 bottom multilayer  - Foto

PCB dds’a na AD9951 top multilayer  - Foto

Zmodyfikowany soft DL4JAL jest już dostępny

 

 Linki do podobnych stron

DDS AD9851 - VU3CNS

DDS AD9951 – DL5MGD

Strona Jarka SP2SWJ

Strona Andreasa DL4JAL

Strona Marka SP7DQR  

Strona Darka SP7DPT

Bemowo 2006-03-20

SP7DQR – Marek,  i SP5AQT Romek

 Schemat klawiatury 10 przycisków - plik PDF

(obsługa zmodyfikowanego softu DL4JAL)

PCB klawiatury – Strona druku – plik PDF

                       - Strona elementów – plik PDF

PCB V2            – Strona druku – plik PDF

                       - Strona elementów – plik PDF

PCB V2E            – Strona druku – plik PDF

                         - Strona elementów – plik PDF

PCB V3            – Strona druku – plik PDF

                       - Strona elementów – plik PDF  

Oprogramowanie (ciągle aktualizowane) do powyższych układów można pobrać ze strony Jarka SP2SWJ .

Programowanie szeregowe dla układów AT98S52 rysunek na stronie Jarka.

Plik programu do programowania szeregowego.

Sterownik pasm i zmiany modulacji (CW, LSB, USB)

Schemat płytki sterownika (BS170, BC338)

PCB sterownika  strona elementów (BS170, BC338)

PCB sterownika  strona druku (BS170, BC338)

Ostatnie oprogramowanie

Pełne!

Klawiatura 10 klawiszy

Ustawianie zegara w SETUP’ie

Itd.

Dzięki za pomoc Zdzisławowi SQ9MER     z Krakowa, Markowi SP7DQR
i Jarkowi SP2SWJ.

 

  Powrót