Przemiennik na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS)
19 grudnia 2019 ARISS otrzymał od firmy JVCKenwood specjalny prezent przeznaczony dla uczniów i studentów, edukacji STEM, oraz społeczności ogólniej i krótkofalarskiej. Radiostacja D710GA to pierwszy element jednostki Interoperable Radio System (IORS). Radiostacja o dużej mocy wyjściowej w.cz., może pełnić funkcję zaawansowanego przemiennika głosowego oraz umożliwia współpracę z APRS i SSTV. IORS będzie można uruchomić zarówno w segmencie rosyjskim jak i amerykańskim stacji, bowiem zasilany jest wielonapięciowym zasilaczem wraz z uniwersalnymi złączami, który został zaprojektowany i wykonany przez AMSAT. Na początku września 2020 roku, IORS został uruchomiony na ISS w module Columbus w trybie długo oczekiwanego przez krótkofalowców z całego świata przemiennika. Raporty krótkofalowców potwierdzają, że system działa doskonale. Radiostacja odbiera sygnały z subtonem 67Hz na częstotliwości 145.990MHz FM, a odebrane sygnały retransmituje w dół na częstotliwości 437.800 MHz FM. Podczas pracy należy pamiętać, że ISS porusza się z prędkością ponad 7km/s, a więc to operator na ziemi musi uwzględniać efekt Dopplera, szczególnie w paśmie 70cm (+/- 10 kHz). Innymi słowy przesunięcie pomiędzy częstotliwością odbiorczą i nadawczą dla stacji na ISS jest stała i wynosi (minus) -291,8100 MHz, jednak dla operatora na ziemi zmienia się od około (minus) -291,8233 MHz dla AOS, do około (minus) -291.7967 MHz dla LOS. Podpowiedź SWL dla radiostacji z krokiem 5kHz. Gdy ISS pojawia się nad
horyzontem to s
łuchamy na 437.810 MHZ FM i stopniowo obniżamy częstotliwość o 5kHz w dół
a
ż do 437.790MHz FM. Aby przemiennik czytelnie przekazał nasz głos z ziemi,
powinni
śmy się do niego odpowiednio dostroić


 
Zobacz gdzie jest ISS
SP0RP -  ISS