Rok 1984 (6-7.10.1984) Zjazd sprawozdawczo-wyborczy. XVI Zjazd w Bocheńcu k. Kielc
Rok 2008 (17.10 - 19.10.2008) XXXIX Zjazd SPDXC, Masłów, Hotel "Ameliówka" (koło Kielc)
strona w budowie
Rok 1986 XVII Zjazd w Miętne
nor_vivi
Rok 1987 XVI Zjazd w Bocheńcu k. Kielc