Video Jurka SP5BLD ze Zjazdu SPDXC w Rytwianach.
52 Zjazd SPDXC - Rytwiany 2021