U Michała 2020
Tegoroczne, 9 Spotkanie u Michała SQ7NSN, odbyło się 7 i 8 września 2020 r,
w trakcie tegorocznego  IARU VHF CONTEST 2020