U Michała 2021
Tegoroczne Spotkanie u Michała SQ7NSN, odbyło się 4 i 5 września 2021 r,
w trakcie tegorocznego  IARU VHF CONTEST 2021