CDG2000 by ON4AEF - Jean

  

CDG2000 SMD YO6OGJ - Endre

 

 

Front EndSchemat, PCB

Post MixerSchemat, PCB  PCB Foto, Foto 1

IF boardSchemat, PCB   PCB Foto, Foto 1

Synthesiser Schemat, PCB  PCB Foto

, Foto 1

ControllerSchemat, PCB  PCB Foto, Foto 1

Controler z PIC18F8520 foto – Roger Hart

Adapter PIC17C766 – PIC18F8520

Controler PCB – SP7EWL

10W-PASchemat, PCB

Low Pass filtersSchemat, PCB

AF-CW-Oscillator-ToneSchemat, PCB

Speech ProcessorSchemat, PCB

Speech Processor-Notch ICBusSchemat, PCB

TX ExciterSchemat, PCB

TX Exciter ControlSchemat, PCB

PSU 12V-5ASchemat, PCB

Antenna DecoderSchemat, PCB

Antenna Decoder RelaysSchemat, PCB

 

Przy rysunkach pcb widoczna jest strona druku od spodu (bottomlayer), druk od strony elementów (toplayer) dla przejrzystości nie jest uwidoczniony na rysunkach

 

Oryginalny artykuł o CDG2000 z czasopisma Radcom

Pliki w PDF po ok. 14MB!!!

Część 1, Część 2, Część 3, tłumaczenie SP4HKQ

 

 Linki do podobnych stron

CDG2000

CDG2000 OZ3QY

CDG2000 Yahoo Group

CDG2000 I0SKK - Alessandro

 

 

Foto rodzime realizacje

Wszystkie urządzenia wykorzystują zmodyfikowany układ DDS’a wg DL4JAL 

 

TRX Romana SP5AQT na bazie CDG2000 z syntezą DL4JAL.

Fot.1, Fot2, Fot.3, Fot.4

 

TRX Mariusza SP7HTD (Silent Key) 
na bazie CDG2000 ze zmodyfikowaną
syntezą DL4JAL.

Fot.1, Fot2, Fot.3

 

TRX Ryszarda SQ9YF (ex SP9DTI)

Fot.1, Fot.1a, Fot2, Fot.3, Fot.4

 

TRX SP3FZN w trakcie realizacji

wykonanie mechaniczne

Fot.1, Fot2, Fot.3, Fot.4, Fot.5

 

 

 

 

 

 Powrót